Garantie en klachtenformulier

Garantie op uw haarwerk

 • De garantieperiode gaat in op het moment dat een cliënt de bestelde en geleverde haarwerken in ontvangst neemt.
 • Hair, Style & Visagie geeft 6 maanden garantie op fabriek- en materiaalfouten alleen als gebruik- of onderhoudsvoorschriften van Hair, Style & Visagie zijn opgevolgd. Het valt onder de verantwoording van de koper te bewijzen aan Hair, Style & Visagie dat kwaliteitsgebreken aan de geleverde producten van Hair, Style & Visagie op het moment van levering aanwezig waren en dient dit schriftelijk binnen 8 dagen aan Hair, Style & Visagie te melden.
 • Elke vorm van garantie vervalt op het moment dat het haarwerk door de cliënt of iemand anders is veranderd dan door Hair, Style & Visagie.
 • Haarwerksystemen met een permanente of semipermanente aard van bevestiging, vallen buiten het recht op garantie. Wanneer een cliënt terecht een beroep doet op garantieaanspraken, is het aan Hair, Style & Visagie naar eigen keuze dan wel de koopprijs te crediteren, ofwel een vervangend product te leveren voor zover mogelijk.
 • Het haarwerk dient gepast te worden voordat het meegenomen wordt door een cliënt, gebeurt dit niet zonder dat Hair, Style & Visagie de laatste controle heeft gedaan dan vervalt elke vorm van garantie.
 • In het geval dat Hair, Style & Visagie een levertijd aangeeft zijn deze bij benadering. Bij een overschrijding van de bedongen leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, geeft het de koper geen aanspraak op ontbinding van de koop en/of schadevergoeding van welke aard of hoogte dan ook.
 • Levertijd van een confectie haarwerk is +- 2 werkdagen.
 • Levertijd van een maatwerk haarwerk is +- 12 weken.
 • En spoedorder voor een maatwerk haarwerk verkort de tijd met 6 weken, er word dan een toeslag van €. 20,– berekend.
 • De levering van opti-skin wordt in delen gedaan dit om de garantie periode te kunnen waarborgen van 6 maanden.
 • Levertijd van een maathaarwerk van een full cap is 10 tot 14 weken.
 • Een spoedorder voor een maathaarwerk full cap verkort de tijd met 6 weken, er word een dan een toeslag van €. 20,– berekend.
 • Betalingsvoorwaarden voor een aanschaf van een maatwerk-haarwerk is dat er een aanbetaling van het totaal bedrag betaald dient te worden bij bestelling van het maatwerk haarwerk, het openstaande bedrag dient te worden voldaan op het moment van de aflevering van de maatwerk haarwerken voordat de behandeling begint.

Klachtenprocedure

Aan uw haarwerk wordt buitengewoon veel zorg en aandacht besteed. Maar mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure:

 • Bij een klacht wordt er altijd een klachtenformulier ingevuld;
 • De klacht zal voor zover dit mogelijk is onmiddellijk worden verholpen:
 • Als dit niet lukt zal er voor een oplossing gezorgd worden;
 • Het desbetreffende haarwerk zal ter beoordeling ingenomen worden.
 • In het onwaarschijnlijkste geval dat we er samen niet uitkomen, is het goed te weten dat Hair, Style & Visagie is aangesloten bij de ‘Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging’. Zie hiervoor de website van deze commissie: www.geschillencomissie.nl

Wil je bij ons langskomen?

We helpen je graag verder in onze salon voor een oplossing op maat.

Contactgegevens

Fortunalaan 88

7321 GN  Apeldoorn

06 37460123

(in het pand van Beauty Salons op Maat)

Copyrights ©︎ 2022 Hair, Style & Visagie